( pliki w formacie pdf button )

 

SPIS TREŚCI

 

Marek BODZIANY

Przedmowa

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz stosunki międzynarodowe

 

Justyna SZKOŁA

Tradycyjne (realistyczne) i współczesne pojęcie bezpieczeństwa

pod merytoryczną opieką ppłk. dr. Norberta Świętochowskiego

Łukasz DZIĘCIELSKI

Piractwo morskie – odrodzenie zła, jako problem ludzkości – ujęcie retrospektywne i współczesne

pod merytoryczną opieką mjr. dr. Marka Bodziany

Kamil ORŁOWSKI

Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego

pod merytoryczną opieką ppłk. dr. Norberta Świętochowskiego

Paulina PODRUCKA

Zasoby naturalne Arktyki, jako potencjalne źródło wojny przyszłości

pod merytoryczną opieką ppłk. dr. Mirosława Smolarka

 

Nauki społeczne

 

Anna MACHURA

Ciało, jako kapitał. Medykalizacja życia społecznego

pod merytoryczną opieką dr Katarzyny Dojwy

Aleksander MROCZEK

Cywilizacyjne uwarunkowania powstania Islamu

pod merytoryczną opieką mjr. dr. Marka Bodziany

Grzegorz OMELAN

Rządy partii pracy w Wielkiej Brytanii w latach 1945-51, jako przykład implementacji postulatów socjalizmu ewolucyjnego

pod merytoryczną opieką dr. Pawła Turczyńskiego

Justyna SZKOŁA, Paulina PODRUCKA

Ukraińcy, jako diaspora i mniejszość narodowa w Polsce

pod merytoryczną opieką mjr. dr. Marka Bodziany

Adam GIEDROJĆ, Kamil ORŁOWSKI

Dynamika struktury etnicznej i religijnej Republiki Irackiej w latach 1991-2010

pod merytoryczną opieką mjr. dr. Marka Bodziany

Przemysław RUTKOWSKI

Konflikty i wojny w kontekście wybranych myśli filozoficznych od starożytności do renesansu

pod merytoryczną opieką dr. Jerzego Lutego

Aleksandra HACHUŁA

Białorusini w Polsce, jako mniejszość narodowa

pod merytoryczną opieką mjr. dr. Marka Bodziany