( pliki w formacie pdf button )

 

SPIS TREŚCI

 

Marek BODZIANY

Przedmowa

NAUKI EKONOMICZNE

 

Jarosław BUKOWSKI

Reklama w wybranych czasopismach wojskowych

Pod merytoryczną opieką – dr Moniki Krzyżak

Michał STANKIEWICZ

Transport multimodalny jako przykład zaawansowanego systemu przewozów

Pod merytoryczną opieką – ppłk. dr. inż. Tomasza Smala

Rafał GOŁASZEWSKI

Wybrane systemy automatycznej identyfikacji w logistyce

Pod merytoryczną opieką – płk. dr.hab. Henryka Spustka

Tomasz PŁATEK

Marka i jej wizerunek

Pod merytoryczną opieką – ppłk dr inż. Józefa Ledzianowskiego

 

NAUKI SPOŁECZNE

(o bezpieczeństwie, obronności i inne)

 

Kamil ORŁOWSKI

Mierzenie sił na zamiary – koncepcja europejskich grup bojowych

Pod merytoryczną opieką – mjr. dr. Pawła Wasilewskiego

Justyna SZKOŁA

Współczesne konflikty zbrojne i ich rozwiązywanie

Pod merytoryczną opieką – ppłk. dr. Mirosława Smolarka

Maciej ROWICKI

Koncepcje i ewolucja zachodnioeuropejskiej współpracy politycznej i obronnej w latach 1947-1992

Pod merytoryczną opieką – dr. Mirosława Minkiny

Małgorzata KONIAS

W poszukiwaniu gwarancji bezpieczeństwa. Polska po 1989 r.

Pod merytoryczną opieką – ppłk. dr. Mirosława Smolarka

Grzegorz OMELAN

Niespokojne wody – nowa geopolityka regionu morza kaspijskiego. Azerbejdżan – była republika radziecka w centrum światowej walki o surowce. Studium przypadku

Pod merytoryczną opieką – mjr dr Marka Bodziany

Michał Adam SPELAK

Strategia wg Arthura F. Lykke, Jr.

Pod merytoryczną opieką – mjr. mgr. Marcina Bielewicza

Aldona SOLECKA

Rola aktywnego słuchania oraz zastosowanie kłamstw w negocjacjach. Działania na miejscu zdarzenia w zależności od rodzaju sytuacji kryzysowej

Pod merytoryczną opieką – mjr. dr. Pawła Wasilewskiego