( pliki w formacie pdf button )

 

SPIS TREŚCI

 

Marek BODZIANY

Przedmowa

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE

 

Michał Adam SPELAK

Profilaktyka lokalna - uwarunkowania przestrzenne wpływające na bezpieczeństwo obywateli

Pod merytoryczną opieką kpt. mgr. Tomasza Landmanna

Justyna PRZEŹDZIECKA

Bezpieczeństwo według poglądów głównych nurtów naukowych w stosunkach międzynarodowych

Pod merytoryczną opieką kpt. mgr. Mariusza Falkowskiego

Wiktoria KIWIOR

Wybrane aspekty sytuacji na Bałkanach po rozpadzie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii

Pod merytoryczną opieką dr. Pawła Turczyńskiego

Marta LUBAS

Przewaga w powietrzu, jako sposób prowadzenia działań wojennych według Hugh M. Trencharda

Pod merytoryczną opieką mjr. mgr. Marcina Bielewicza

Anna KOTASIŃSKA

Militaryzacja przestrzeni kosmicznej – wyścig, który trwa

Pod merytoryczną opieką mjr. mgr. Roberta Szandrocho

Kamil ORŁOWSKI

System bezpieczeństwa państwa Izrael

Pod merytoryczną opieką mjr. mgr. Marcina Bielewicza

 

KULTURA, SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKA

 

Agnieszka WOJCIECHOWSKA

Separatyzm w Europie - wyzwania i zagrożenia

Pod merytoryczną opieką ppłk. dr. Marka Bodziany

Nela FURMAN

Dziedzictwo kulturowe w polityce Organizacji Narodów Zjednoczonych

Pod merytoryczną opieką mjr. mgr. Marcina Bielewicza

Arkadiusz DYL, Jolanta JAROSŁAWSKA

Narkomania - moda czy patologia społeczna?

Pod merytoryczną opieką mjr. dr. Pawła Wasilewskiego

Dawid NOWAK

Konkurencyjność międzynarodowa

Pod merytoryczną opieką dr Małgorzaty Stochmal

 

ARTYKUŁY ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE ERASMUS

 

Ciprian GOTCĂ

International Security Assistance Force Combined - Joint Logistics

Pod merytoryczną opieką płk. dr hab. Tomasza Smala

Bogdan PRAȚA

Ammunition supplying in allied joint operations

Pod merytoryczną opieką płk. dr hab. Tomasza Smala

Alexandru DUMITRACHE

Recovery vehicles

Pod merytoryczną opieką płk. dr hab. Tomasza Smala

Claudiu SAVA

Resupplying forward operating base

Pod merytoryczną opieką płk. dr hab. Tomasza Smala

Michal FORMÁNEK

University of Defence Czech Republic

Romain SANQUER

The French Military Academy of Land Forces