( pliki w formacie pdf button )

 

SPIS TREŚCI

 

Marek BODZIANY

Przedmowa

NAUKI EKONOMICZNE oraz O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU

 

Paweł Aleksander KUBISIAK

Nurty zarządzania strategicznego na przykładzie przedsiębiorstw działających w sektorze elektronicznym

Pod merytoryczną opieką mjr. dr. Pawła Wasilewskiego

Elżbieta POLAKIEWICZ

Klasy próżniacze w realiach świata konsumpcji

Pod merytoryczną opieką ppłk. dr. Marka Bodziany

 

NAUKI O OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWIE

 

Dominika SZYMKO

Polski system obronności państwa a współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa

Pod merytoryczną opieką mjr. mgr. Marcina Bielewicza

Justyna SZKOŁA

Geopolityczne uwarunkowania roli Grecji w systemie bezpieczeństwa europejskiego

Pod merytoryczną opieką ppłk. dr. Marka Bodziany

Anna KOTASIŃSKA

HAARP – „puszka pandory” XXI wieku

Pod merytoryczną opieką ppłk. dr. Marka Bodziany

Aldona SOLECKA

Koszty i niektóre korzyści z udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misji w Islamskiej Republice Afganistanu

Pod merytoryczną opieką dr. Konrada Rudawskiego

Adam SPELAK

Esencjonalne ujęcie zarządzania kryzysowego

Pod merytoryczną opieką mjr. mgr. Marcina Ptaka

 

SOCJOLOGIA

 

Grzegorz WIELICZKO

Zawód żołnierza na tle elit społecznych w Polsce

Pod merytoryczną opieką ppłk. dr. Marka Bodziany

Anna DOBRAKOWSKA

Wizerunek mężczyzn w reklamie społecznej

Pod merytoryczną opieką dr Ewy Groszewskiej

Dawid KRYSIŃSKI

Ramowy projekt strategii rozwoju Wrocławia w świetle hipotez Johna Friedmanna o mieście globalnym

Pod merytoryczną opieką – dr Katarzyny Dojwy

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWYCH KÓŁ STUDENCKICH

 

Alina BOMBA

Działalność Naukowego Koła Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych

Paulina PODRUCKA

Działalność Naukowego Koła Socjologicznego

Wyróżnienia absolwentów

Informacja o nagrodach i wyróżnieniach najlepszych absolwentów WSOWL