( pliki w formacie pdf button )

 

SPIS TREŚCI

 

Marek BODZIANY

Przedmowa

KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO

 

Agnieszka WOJCIECHOWSKA

Kultura w systemie Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Pod merytoryczną opieką ppłk. dr. Marka Bodziany

Patrycja PRÜFER, Natalia STACHOWICZ

Natura globalizacji kulturowej i jej technologiczne narzędzia

Pod merytoryczną opieką ppłk. dr. Marka Bodziany

Cezary KITLIŃSKI

Asymilacja kulturowa Romów w Polsce – retrospekcja i współczesność

Pod merytoryczną opieką dr. Michała Lubicz-Miszewskiego

Katarzyna CIENKA

Kobieta w społeczeństwie - dynamika pozycji i ról społecznych oraz stereotypów płci w Polsce

Pod merytoryczną opieką dr. Jerzego Lutego

Agnieszka WANIEWSKA

Mniejszości etniczne w Polsce - tradycja i nowoczesność

Pod merytoryczną opieką mjr dr. Pawła Wasilewskiego

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE

 

Artur WOLAK

Rokowania rozbrojeniowe Salt I

Pod merytoryczną opieką mjr. dr. Krzysztofa Grucy

Natalia TOMASZEWSKA

Status dzieci – żołnierzy w międzynarodowym prawie humanitarnym

Pod merytoryczną opieką płk. dr. Krzysztofa Klupy

Dorota JAREMA

Charakterystyka terroryzmu w Chińskiej Republice Ludowej

Pod merytoryczną opieką mjr. mgr. Jarosława Stelmacha

Jolanta JAROSŁAWSKA

Podstawy prawne zwalczania terroryzmu w Polsce. Rozwiązania i kierunki rozwoju

Pod merytoryczną opieką mjr. mgr. Jarosława Stelmacha