( pliki w formacie pdf button )

 

SPIS TREŚCI

 

Marek BODZIANY

Przedmowa 

Rafał SKORUPKA

Optymalizacja zatrudnienia w aspekcie prawnym i jej wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem

Pod merytoryczną opieką prof. dr. hab. J. Maciejewskiego

Aneta URBANIAK

Ludzkie thanatos (instynkt zabijania) – prawda o naturze człowieka

Pod merytoryczną opieką – ppłk. dr. Marka Bodziany

Aleksandra GIMPEL, Sonia MARTYKA

Handel ludźmi w Polsce – zwalczanie i zapobieganie

Pod merytoryczną opieką – płk. dr. hab. Henryka Spustka

Jakub SZEWCZYK

Procesy migracji miejskiej we Wrocławiu

Pod merytoryczną opieką – prof. dr hab. Stanisława Kłopota

Daniel DYDUK

Aspiracje niepodległościowe Karenów w kontekście przemian w Birmie po 2010 roku

Pod merytoryczną opieką – dr. hab. Krzysztofa Kociubińskiego

Jagoda CICHY

Szkolenie kadetów francuskiej akademii wojskowej Saint-Cyr na bazie 3e Regiment Éetranger D’infantrie w Gujanie Francuskiej

Pod merytoryczną opieką – mjr. dr. Radosława Milewskiego

Piotr NOWAK

Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w prawie międzynarodowym na przykładzie interwencji NATO w Libii w 2011 roku

Pod merytoryczną opieką – dr. hab. Krzysztofa Kociubińskiego

Bartłomiej SEPKO

Ujęcie świętej wojny w radykalnym islamie

Pod merytoryczną opieką - ppłk. dr. Marka Bodziany