( pliki w formacie pdf button )

 

SPIS TREŚCI

 

Anna Kotasińska

Przedmowa

Mateusz Harzowski, Kamil Pluta, Bartosz Wujec

Doktrynalne koncepcje strategiczne Stanów Zjednoczonych

Pod merytoryczną opieką dr Katarzyny Jędrzejczyk-Kuliniak

Michał Panacheda

Piractwo morskie w ujęciu retrospektywnym, pojęciowo-prawnym oraz współczesnym

Pod merytoryczną opieką ppłk. dr. Marka Bodzianego

Karolina Szymala

Migracje zarobkowe Polaków po transformacji ustrojowej na przestrzeni lat 1989-2004

Pod merytoryczną opieką ppłk. dr. Marka Bodzianego

Sylwester Pniak

Rozprzestrzenianie się problemu narkotykowego wśród młodzieży

Pod merytoryczną opieką mjr. dr. Pawła Wasilewskiego

Anna Kotasińska

Ogólne założenia i idee interwencji kryzysowej

Pod merytoryczną opieką dr Marzeny Netczuk-Gwoździewicz

Paweł Czerechowski

Wybrane problemy ewakuacji ludności

Pod merytoryczną opieką prof. dr. hab. inż. Zenona Zamiara

Dominika Krzysztofik

Wpływ wybranych elementów systemu motywacyjnego na stopień zadowolenia pracowników na przykładzie szkół podstawowych

Pod merytoryczną opieką prof. dr. hab. Zdzisława Knechta

Dávid Konrád

Iraqi Army Logistic „Success"

Pod merytoryczną opieką płk. dr. hab. inż. Tomasza Smala

Ana-Maria Mogoşanu

Medical logistics based on ISAF operation

Pod merytoryczną opieką płk. dr. hab. inż. Tomasza Smala

Márton Karádi

Military studies on technology to improve future logistics

Pod merytoryczną opieką płk. dr. hab. inż. Tomasza Smala