( pliki w formacie pdf button )

 

SPIS TREŚCI

 

Anna Kotasińska

Przedmowa

Sylwester Pniak

Wybrane technologie w zwalczaniu terroryzmu

Pod merytoryczną opieką płk. dr. inż. Jacka Narlocha

Marcin Roloff

Piractwo w Cieśninie Malakka

Pod merytoryczną opieką ppłk. dr. Marka Bodzianego

Paweł Olbrycht

Imigranci w Polsce – sytuacja prawna cudzoziemców oraz charakterystyka wybranych grup

Pod merytoryczną opieką ppłk. dr. Marka Bodzianego

Karolina Szymala

Migracje zarobkowe Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej

Pod merytoryczną opieką ppłk. dr. Marka Bodzianego

Paulina Śmiłowska

Sylwetka żołnierza w świadomości podchorążych WSOWL

Pod merytoryczną opieką dr. Jerzego Lutego

Anita Kucharczak

Rola mediów w konflikcie bałkańskim

Pod merytoryczną opieką mgr Yuliji Lesyk

Marcin Kożuszek

Rola psychologii w działalności służb mundurowych

Pod merytoryczną opieką mjr. dr. Ireneusza Cioska