( pliki w formacie pdf button )

 

SPIS TREŚCI

 

Paweł Olbrycht

Przedmowa

 Ewelina Chlipała

Geopolityczne uwarunkowania pozycji Republiki Turckiej na arenie międzynarodowej

Pod merytoryczną opieką ppłk. dr. Marka Bodzianego

Magda Maciejewska, Alicja Piffer

Rola straży granicznej w zakresie zwalczania międzynarodowego terroryzmu i przestępczości zorganizowanej

Pod merytoryczną opieką kpt. dr. Tomasza Landmanna

Tobiasz Gajda

Bitcoin – podatki, legalność, bezpieczeństwo transakcji

Pod merytoryczną opieką dr. Przemysława Malinowskiego

Cezary Dryzd

Porozumienie nuklearne z Iranem – „nowe rozdanie” w światowej gospodarce

Pod merytoryczną opieką dr Katarzyny Jędrzejczyk-Kuliniak

Dominik Drass, Tomasz Wilk

Możliwości wykorzystania bezpilotowych statków powietrznych (bsp) w środowisku cywilnym i wojskowym

Pod merytoryczną opieką mjr. dr. Wiktora Biernikowicza

Rafał Wielki

Rozwijanie kompetencji studentów prawa w obszarze nauk penalnych przy zastosowaniu nowych metod nauczania

Paweł Chmura

Społeczne uwarunkowania wojny w Korei Północnej

Pod merytoryczną opieką ppłk. dr. Marka Bodzianego

Patrycja Głogowska

Sytuacja Libanu wobec konfliktu zbrojnego w Syrii

Pod merytoryczną opieką dr Katarzyny Jędrzejczyk-Kuliniak