( pliki w formacie pdf button )

 

SPIS TREŚCI

 

Anna Kotasińska

Przedmowa

Marlena Jureczka

Mapy zagrożeń jako nowa forma działania na rzecz wspomagania bezpieczeństwa społecznego

Pod merytoryczną opieką mgr Darii Hofman

Paweł Olbrycht

Problematyka przestępczości zorganizowanej – jej socjologiczne źródła i społeczne uwarunkowania

Pod merytoryczną opieką ppłk. dr. Marka Bodzianego

Rafał Prabucki

Czas zgonu w kontekście nauk penalnych

Pod merytoryczną opieką mgr. Rafała Wielkiego

Barbara Guła

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w systemie bezpieczeństwa państwa

Pod merytoryczną opieką dr Beaty Zysiak-Christ

Anna Moneta

Najczęstsze przyczyny i skutki zagrożeń komunikacyjnych

Pod merytoryczną opieką kpt. dr hab. inż. Barbary Kaczmarczyk

Patrycja Głogowska, Patrycja Zdrojewska, Hubert Wagner

Ewakuacja i jej aspekty w ujęciu teoretycznym

Pod merytoryczną opieką kpt. dr hab. inż. Barbary Kaczmarczyk

Szymon Łęgowski

Gra „America’s Army” jako narzędzie PR wojska USA

Pod merytoryczną opieką dr. Pawła Koconia

Sławomir Moroz

Hegemonia Niemiec w ponowoczesnej Europie

Pod merytoryczną opieką dr Katarzyny Jędrzejczyk-Kuliniak

Julia Sowińska

Tajemniczy świat mitologii nordyckiej – od powstania świata do zmierzchu bogów

Pod merytoryczną opieką dr Katarzyny Jędrzejczyk-Kuliniak

Marek Bodziany

Informacja wydawnicza