gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka – Rektor – Komendant AWL

cz. p.o. płk dr Lesław Wełyczko – Prorektor ds. Dydaktyczno-naukowych

płk dr Marek Pytel – Prorektor ds. Wojskowych

dr Magdalena Hopej - Tomaszycka – Prorektor ds. Studenckich

płk dr hab. inż. Witalis Pellowski – Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie

płk dr hab. inż. Tomasz Smal – Dziekan Wydziału Zarządzania