gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka – Rektor – Komendant AWL

płk dr inż. Jacek Narloch – Prorektor ds. Wojskowych

dr Aneta Kazanecka – Prorektor ds. Studenckich

ppłk dr Zbigniew Grobelny – Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie

ppłk dr inż. Józef Ledzianowski – Dziekan Wydziału Zarządzania

płk dr hab. inż. Norbert Świętochowski - Dyrektor Instytutu Dowodzenia

płk dr hab. Marek Bodziany – Prodziekan ds. Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie