( pliki w formacie pdf button )

 

Paweł Olbrycht

Przedmowa

 

Alicja Kaczmarek

Pod merytoryczną opieką – ppłk. dr. Mariusza Ratajczyka

Wpływ bezpieczeństwa użytkownika na rozwój technologiczny pistoletów

 

Natalia Malik

Pod merytoryczną opieką mgr. Anatola Tichoniuka

Rola broni nuklearnej w procesie budowania zimnowojennego ładu i jej wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe

 

Kamil Zdanowicz, Piotr Mroczkowski

Pod merytoryczną opieką mjr. dr. Wiktora Biernikowicza

Ocena zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych

 

Paulina Pindel

Pod merytoryczną opieką ppłk. dr. Marka Bodzianego

Zniewolenie osadzonych w obozie koncentracyjnym Buchenwald – wykorzystywanie ludzi na własny użytek przez Ilse Koch

 

Kinga Mrowiec

Pod merytoryczną opieką kpt. dr. Tomasza Landmanna

System ochrony praw człowieka w Polsce – wybrane instytucje

 

Monika Waszak

Pod merytoryczną opieką mgr. Pawła Olbrychta

Wybrane mniejszości narodowe a poziom bezpieczeństwa II Rzeczpospolitej Polskiej

 

Agata Białowąs

Pod merytoryczną opieką kpt. dr. Tomasza Landmanna

Wypalenie zawodowe – epidemią i wyzwaniem społecznym XXI wieku

 

Aleksandra Gorzkowicz

Pod opieką merytoryczną kpt. dr. Tomasza Landmanna

Polski wywiad wojskowy w Prusach Wschodnich w dwudziestoleciu międzywojennym

 

Adrianna Nickel, Magdalena Nowak

Pod merytoryczną opieką kpt. dr. Tomasza Landmanna

Trendy migracyjne w XXI wieku

 

Jagoda Nakonieczna

Pod opieką merytoryczną prof. dr. hab. Jerzego Koniecznego

Ochrona lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji i zagrożeniami o charakterze terrorystycznym

 

Artur Wysoczański, Rafał Prabucki

Czym jest Asz-Szabab? Zarys ataku na galerię handlową Westgate

 

Aleksandra Gorzkowicz

Pod opieką merytoryczną dr Anety Kazaneckiej

Wojna hybrydowa na Ukrainie jako przykład współczesnych konfliktów zbrojnych

 

Anna Jońska

Pod merytoryczną opieką mgr. Pawła Olbrychta

Zachowania patologiczne młodego pokolenia

 

Rafał Chybiński

Pod merytoryczną opieką prof. dr hab. Adama Sulikowskiego

Ocena moralna zachowania braci Kowalczyków na tle formuły Radbrucha i teorii partyzanta Carla Schmitta

 

Cezary Dryzd

Pod merytoryczną opieką ppłk. dr. Marka Bodzianego

Kultura strategiczna – geneza, definicja i praktyczne zastosowanie

 

Michał Jaśkowiec

Pod merytoryczną opieką dr. Dariusza Muchy

Kilka uwag o kazirodztwie

 

Paweł Chmura

Pod merytoryczną opieką ppłk. dr. Marka Bodzianego

Poczucie bezpieczeństwa społecznego a przynależność kulturowa jednostki. Wstępny szkic zagadnienia

 

Justyna Radelczuk

Pod merytoryczną opieką - dr Brygidy Gwiazdy-Rzepeckiej

Negocjacje policyjne jako sposób ratowania życia i zdrowia ludzkiego w sytuacjach kryzysowych